Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng

Xin chào tất cả nhà xuất bản,

Như các bạn đã biết, site mình là site rút gọn link và chia sẻ doanh thu khi có lượt xem link rút gọn do bạn tạo và chia sẻ, do đó, chúng ta cần thống nhất với nhau về các điều khoản và điều kiện khi bạn trở thành thành viên của MegaLink. 

1. Tài Khoản

MegaLink chấp nhận đăng ký tài khoản theo 2 hình thức, đăng ký tài khoản bằng email hoặc login trực tiếp bằng tài khoản google.

MegaLink chấp nhận tất cả tài khoản đến từ khắp nơi trên thế giới.

Khi bạn trở thành thành viên của MegaLink có nghĩa tài khoản của bạn thuộc quyền quản lý của MegaLịnk, bên mình có thể đơn phương chấm dứt hoạt động tài khoản của bạn nếu phát hiện vi phạm và sẽ không có khoản thanh toán nào dành cho bạn.

2. Link Rút Gọn

MegaLink chấp nhận hầu hết các thể loại link rút gọn, tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý hạn chế rút gọn trực tiếp đến những link, những site có nội dung khiêu dâm, văn hóa phẩm đồi trụy, cờ bạc, ma túy, đả kích chống phá nhà nước, các thể loại vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, v..v.....

MegaLink quản lý toàn bộ link, có quyền xóa nếu link vi phạm, có quyền đóng tài khoản nếu vi phạm nhiều lần.

Bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ để xem link bạn rút gọn có vi phạm không nhé.

3. Thanh Toán

Thanh toán các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần